English Inzichten  

                 

Image 0 Meest populaire posts van dr.mr. René Van Someren*

*Voor meer informatie over René van Someren, bezoek zijn persoonlijke website: http://www.rene.vansomeren.org

Opdrachtgever-Adviseur Probleem

Opdrachtgevers kunnen/mogen zich niet achter adviseurs verschuilen

EMOP's Verborgen Link

Een denkbeeld van Leiderschap.

Thuiswerken: Hoe leid je dat in goede banen?

Maak thuiswerken effectiever en efficiënter.

EMOP als Leider/Volgers-Gids: #5/5 - Context

Een randvoorwaarde voor Situationeel Leiderschap.

EMOP als Leider/Volgers-Gids: #4/5 - Tijd

Kijk om naar hoe uw organisatie zich ontwikkelt.

EMOP als Leider/Volgers-Gids: #3/5 - Diepte

Laat iemand 'van buiten' meekijken, laat naar specifieke aandachtspunten kijken en sta open voor nieuwe ideeën.

EMOP als Leider/Volgers-Gids: #2/5 - Hoogte

Breng (aansturings)knelpunten in kaart.

EMOP als Leider/Volgers-Gids: #1/5 - Breedte

Ontdek wat organisatieleden van hun Leidinggevenden willen en nodig hebben.

5-D Organisatie-Toets

Haal méér uit organisatiemetingen.

Arbeidsmarktdiscriminatie

Overheid en Onderwijs, Wat doen jullie?

Van Gedachte naar Gedrag

Hoe ontstaat gedrag en hoe kan het worden gewijzigd?

Het EMQ: Elementair Model Questionnaire

Kwantificeren van Organisatiegedrag

Het Elementaire Model van OrganisatieProcessen (EMOP)

De essentiële aspecten van alle organisaties en hoe deze onderling correleren.

De publieke sector als spel

Verhouding tussen private sector en publieke sector als verhouding tussen sport en spel.

Discriminatoire Werving & Selectie

Óók (juist?) door de overheid.

Uw rechten als sollicitant

Wordt ook u gediscrimineerd?

Bezuinigen = subsidiëren van overheidsfalen?

Wie vreet de schatkist leeg?

Wat is de essentie van organisatieprocessen?

Een Elementair Model van Organisatieprocessen (EMOP)

Wetsvoorstel examineren in groepsverband

Individueel diplomeren - Aantoonbaar individueel presteren

Het Nieuwe Werken

Is dat écht iets nieuws?

Fusies en overnames

Enkele juridische aspecten

Technologie : Kennis

Computergebruikers vs. ICT-support

Competentiegericht Examineren

Toetsing van vakbekwaamheid door vakbekwamen

De logica achter de huizenmarkt

Euforie vs. Realisme


                    

Tel: +316 3300 4094 | E-mail: info@vansomeren.com